Datingclerk com dating services md

Siya ay naging Kalihim ng Hustisya at Punong Mahistrado bukod sa naging pinuno ng mga Mason.Ang kapatid niyang si Pedro ay tagapagtatag ng Partido Sosyalista at tinulungan ang mga magsasaka sa Gitnang Luzon upang labanan ang pang-aapi at panunupil ng mga landlord noong huling bahagi ng 1930s.Mayo 11, 1818 Isinilang sa Biñan, Laguna si Francisco Mercado, ang ama ni Jose Rizal.Mayo 10, 1897 Pinatay sa kabundukan ng Maragondon (Cavite) ang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio.

Diosdado Macapagal ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12 mulang Hulyo 4.Mayo 8, 1878 Isinilang ang Cebuanong politiko na si Dionisio Jakosalem. Mayo 7, 1892 Isinilang sa Morong, Rizal si Tomas Claudio.Naging gubernador siya ng Cebu at nahirang na kalihim para sa komersyo at komunikasyon sa ilalim ng termino ni Gob. Kabilang siya sa ekspedisyong Amerikano na pinadala sa Europa noong World War 1. Mayo 6, 1942 Pormal na isinuko sa mga Hapon ni Heneral Jonathan Wrainwright ang Corregidor at mga sundalong Amerikano.Mayo 5, 1897 Sinimulan sa Maragondon ang paglilitis sa magkapatid na Bonifacio (Andres at Procopio) sa salang sedisyon.Mayo 5, 1860 Isinilang sa Batac, Ilocos Norte si Gregorio Aglipay, ang unang Obispo Maximo ng Iglesia F ilipina Independiente.

Leave a Reply