Sa pagdating ng pasko

Ang maliit na kalendaryo para sa 24 araw na may maliit na pinto para sa bawat petsa.Sa likod ng mga ito ay isang larawan o ng isang tula tungkol sa Pasko.Sa ibang salita, ang pagbabago ay napapaloob sa konsiyensya at kamalayan muna ng tao, bago ito mailatag sa kalye, sa buhay, sa gobyerno o sa lipunang pangkalahatan. Ewan ko kung ano pa ang maiisip ng mga kinauukulan upang hubugin o linlangin ang taong-bayan sa hinaharap. Hindi lamang siya sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan.Di miminsan sa ating buhay na tayo ay nagtiwala sa isang matipuno, matikas, mabulalas, at magaling na pinuno upang tayo ay ihatid sa kasaganaan. Nariyan ang panay ang bigkas at banggit ng tuwid na daan … Siya ay liwanag ng sanlibutan na patuloy na nagtatanglaw sa ating daanan at tahakin.

CYPRUS: Importante sa taga-Cyprus ang Pasko, dahil ito ang sumisimbolo sa pagtatapos ng kanilang 40 Day Fasting.IRAQ: Isang prosisyon ang ginagawa ng taga-Iraq sa araw ng Pasko. JORDAN: Muslim man o hindi, kinahihiligan ng mga taga-Jordan ang maliliit na karaniwang binebinta sa mall, ang “Santa Claus figurine”.KUWAIT: Pagsisimba ang paraan ng Kuwait sa paggunita ng Pasko. LEBANON: Ginagaya nila Bilen sa kanilang kapaskuhan.Masisisi mo ba si Zacarias na nagpadala sa agos ng damdamin at agos ng katiyakan nang kanyang ibinulalas: “Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel!Sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng makapangyarihang tagapagligtas!

Leave a Reply