Sa pagdating ng pasko

Ang maliit na kalendaryo para sa 24 araw na may maliit na pinto para sa bawat petsa.Sa likod ng mga ito ay isang larawan o ng isang tula tungkol sa Pasko. Ngunit alam niyo ba ang tunay na kahulugan ng Pasko?Kagaya na lang ng ibang bansa mula sa Kanlurang Asya.Sa ibang salita, ang pagbabago ay napapaloob sa konsiyensya at kamalayan muna ng tao, bago ito mailatag sa kalye, sa buhay, sa gobyerno o sa lipunang pangkalahatan. Ewan ko kung ano pa ang maiisip ng mga kinauukulan upang hubugin o linlangin ang taong-bayan sa hinaharap. Hindi lamang siya sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan.

sa pagdating ng pasko-88sa pagdating ng pasko-37

Sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng makapangyarihang tagapagligtas! BAHRAIN: Pagsabit ng mga ilaw at pagtatayo ng kristmas tri na malimitang makikita sa mall ang paraan ng mga Bahrain sa paggunita ng Pasko.CYPRUS: Importante sa taga-Cyprus ang Pasko, dahil ito ang sumisimbolo sa pagtatapos ng kanilang 40 Day Fasting.Ang buong kasaysayan ay punong-puno ng mga magagaling na taong ito na nagbigay ng bagong pag-asa sa milyon-milyon o bilyon-bilyong mga tao: sina Alexander the Great, sina Julius Caesar, sina Hitler, Hirohito, at marami pang hinangaan at pinagkalooban ng tiwala ng balana. Si Duvalier, at marami pang ibang hindi na dapat pa banggitin. Patuloy pa rin kayong nagbabalik taon-taon upang mapagpala sa mga Simbang Gabi at sa araw ng Pasko.Nguni’t ang parehong kasaysayan ay puno ng istorya ng kabiguan … Iyan rin mismo ang ipinangako niya kay David at lahat ng umasa at naghintay para sa isang matatag na kaharian, na hindi magagapi ninuman: “Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kaharia’y hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono.” Naglaho na silang lahat. Patuloy pa rin kayong tumatanggap ng kaligtasang dulot niya sa kanyang pagparito sa hiwaga, sa biyaya, at sa kasaysayan.

Leave a Reply